Představujeme vám úkoly u záznamů a v osobním dashboardu – aneb další krok k tomu, aby se z FROGGATE stal také váš osobní prostor, ve kterém si můžete spravovat vaši osobní denní agendu.

Jak to funguje

U každého záznamu, ať už se jedná o projekt nebo fakturu vystavenou, je nyní možné vytvářet úkoly.

U každého úkolu můžete nastavit čas, kdy má být úkol dokončený a řešitele.

V případě, že nastavíte řešitele, úkol se této osobě zobrazí v jeho osobním dashboardu:

Pomocí odkazu u úkolu se z osobního dashboardu dostanete přímo do detailu záznamu.
Této funkcionality můžete využít také v případě, kdy potřebujete u záznamu něco v budoucnu vyřešit – jednoduše si k úkolu přiřadíte sebe a dokud úkol nenastavíte jako vyřešený, tak ho najdete v osobním dashboardu.

Úkoly můžete využít i pro rozsáhlejší texty. Pomocí shift+enter vytvoříte víceřádkový úkol:

Osobní dashboard

Osobní dashboard je vaše soukromé místo, ke kterému nikdo jiný nemá přístup. V případě, že si úkol vytvoříte přímo z dashboardu, tento úkol se nezobrazuje u žádného záznamu a nikdo jiný než vy se k němu nedostane.