Za služby zaplatíte zpětně, na fakturu.

Každá chyba, na kterou nás upozorníte, je pro nás vítaná, protože nám pomáhá posunout systém dál. Za opravu chyby nic neplatíte.

Chybu nám můžete nahlásit buď e-mailem nebo přímo ze systému pomocí tlačítka Nový požadavek.

Ano, veškeré části systému jsou responzivní a přizpůsobené práci s telefonem.

Data můžete zálohovat z jakékoliv tabulky tlačítkem Export. Veškerá data z tabulky se stáhnou ve formátu XLSX.

V případě, že využíváte jiný software tabulkového charakteru, můžeme vám do něj nastavit pravidelné importy.

Veškeré části systému jsou také přístupné přes API a je tedy možné zálohovat data vlastními silami.

Systém běží na několika pronajatých fyzických serverech u společnosti VS hosting https://vshosting.cz/tech

Veškeré části systému tak máme plně pod naší kontrolou a přizpůsobené našim požadavkům a potřebám.

Data jsou uchovávána v České republice u našeho partnera VS hosting: https://vshosting.cz/tech

Systém běží na několika oddělených pronajatých fyzických serverech a veškeré části systému tak máme plně pod naší kontrolou a přizpůsobené našim požadavkům a potřebám.

Každý systém (např. databáze ve které jsou uchovaná data) běží vždy současně na několika oddělených serverech. V případě selhání některého serveru se provoz přepne v reálném čase bez jakéhokoliv výpadku na záložní. Pro maximální bezpečí jsou data ze serverů navíc zálohovaná v pravidelných intervalech do oddělené lokality.

Celá naše platforma je postavená na úpravách na míru, které jsme schopni provádět ve velmi krátkých časech a to bez jakéhokoliv zásahu vývojářem, což se ve finále velmi pozitivně projevuje na ceně za úpravy.

Veškeré požadavky zadáte přímo ze systému tlačítkem Nový požadavek.

Jakmile přijmeme požadavek, tak jej buď ihned zpracujeme nebo vám odpovíme s žádostí o doplňující informace. V případě, že se jedná o rozsáhlejší požadavek, tak návrh řešení probereme na společné schůzce.

Každé řešení, které klientům poskytujeme, je postavené na úpravách na míru. Požadavky každého klienta jsou velmi odlišné a nemáme proto žádnou standardní verzi systému, kterou bychom mohli obratem nasadit.

Nicméně síla naší platformy spočívá v předpřipravených „kostrách“ jednotlivých řešení, které následně ladíme na míru. Rádi vám tato řešení představíme na osobní schůzce.

Zkušební verze potom může vypadat například tak, že začneme s jednoduchým řešením na míru, které bude řešit vaši aktuální potřebu a pokud budete spokojeni, tak můžeme systém rozšiřovat o další řešení.

Nemáme žádné minimální ani maximální omezení na počet uživatelů.

Systém může používat jak firma s několika zaměstnanci, tak firma se stovkami zaměstnanců.

V případě, že je do firmy přidaný uživatel v průběhu měsíce, účtujeme poměrovou částku za uživatele dle zbývajících dnů v měsíci. A naopak pokud je uživatel v průběhu měsíce z firmy odebrán, účtuje se poměrová částka za dny, ve kterých byl ve firmě.

Data je možné importovat z většiny systémů automatizovaně přes API. U běžných nástrojů, které poskytují veřejné API, máme tyto nástroje buď napojené nebo jsme schopni zajistit jejich napojení.

Pokud se jedná o jednorázové nahrání dat, systém je připravený na import dat pomocí Excelových souborů, které poskytuje vaše aplikace. Není nutné dodržet žádný formát souboru, systém jsme schopni nakonfigurovat tak, aby se data správně naimportovala bez jakýchkoliv úprav.