Analýza textu

Na základě textového vstupu se automaticky provedou příslušné akce, jako je přiřazení parametrů, přepsání textu nebo vypsání chyb.

Analýza obrázků

Systém dokáže analyzovat jakýkoli obrázek a získat z něj například adresní údaje nebo automaticky přiřadit parametry na základě informací v obrázku.

Analýza dokumentů

Dokument se převede do textové podoby a následně se na základě textového výstupu provedou automatizované operace.

Ukázky použití

Přepis poznámek

Ručně psané poznámky se převedou do digitální podoby, kde se automaticky vyplní relevantní sloupce a text se uspořádá podle stanovených pravidel. Následně mohou být provedeny další automatizované akce, jako například rozeslání kolegům nebo uložení k záznamu klienta do CRM.

Vyčtení údajů z obrázku

Z krabice nebo adresního štítku se vyčtou údaje a uloží se do příslušných sloupců.

Přepis reklamačního dokumentu

Z dokumentu se přečtou a uloží hodnoty. Současně s tím se vyplní preferovaný způsob vyřízení reklamace dle zakroužkovaného způsobu na dokumentu.

Čtení dokumentů není omezené na konkrétní typy dokumentů, může se jednat také například o předávací protokoly, formuláře, výkazy práce nebo stavební deník.

Rozpoznání emocí z textu

Zprávy od zákazníků se označí parametrem „Ano“ v případě, že text obsahuje negativní emoce. Na základě toho je možné provádět následné další analýzy.

Všestranné využití

Tyto ukázky představují jen několik z mnoha způsobů využití AI. Umělou inteligenci jsme zakomponovali do samotné struktury našeho systému, což umožňuje její aplikaci ve všech sekcích systému a pro téměř jakoukoliv manuální činnost.

Zaujal vás tento produkt?

Představíme vám ho v praxi

Ozvěte se nám